GEOGRAFIJA

Zanimivosti iz sveta geografije

O strani


Geografija je spletni portal namenjen vsebinam iz vseh področij geografije. Na strani lahko prebirate različne vsebine (uvodne besede o geografiji in njenih metodah ter tehnikah pri raziskovanju, članke iz večih področij geografije, pregled geografske literature, terminološke pojme, o geografskih značilnostih Slovenije, Evrope in sveta, ankete itd.). Je izobraževalni portal, ki želi na poljuden in strokoven način širši javnosti prikazati kompleksnost geografije.

''Geografija je kompleksna veda, ki preučuje razširjenost, vplive in medsebojno soodvisnost tistih naravnih in družbenih pojavov oziroma faktorjev, ki sodelujejo pri oblikovanju zemeljske površinske sfere kot celote oziroma njenih prostorskih delov'' (Vrišer, 2002, str. 5).

  • Vrišer, I. 2002. Uvod v geografijo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 414 str. 
O strani

Geoblog


Zaradi dolge in zapletene zgodovine ima danes Španija bogato kulturno dediščino. Številni zgodovinski spomeniki (še posebej mavrski) in čudovite plaže so vzrok, da je država eden najbolj priljubljenih turističnih ciljev. Po državljanski vojni (1936-1939) in diktaturi Francisca Franca (1939-1975) je bila gospodarsko oslabljena, vendar se je začela hitreje razvijati po priključitvi Evropski uniji leta 1986.

Preberite več

Članek skuša na kratko predstaviti geografijo kot vedo in je razdeljen na tri dele. Prvi podaja splošno definicijo geografije, predmet in naloge geografskega raziskovanja. Drugi del je namenjen delitvi moderne geografije ter krajšim opisom posameznih vej. Tretji del se posveča pojmoma regionalizacija in regija, dvojnostim (dualizmom) v geografiji in vlogi ter pomenu geografske vede.

Preberite več

Ne zgodi se ravno pogosto, da nas ob koncu februarja in začetku marca obišče mrzel kontinentalni zrak iz osrčja azijskih step. Konec meteorološke zime 2017/2018 je postregel ravno s takšno sinoptično situacijo, podobnemu smo bili priča nazadnje pred 13 leti, ob koncu zime 2004/2005, sibirska zračna masa pa nas je obiskala tudi februarja 2012 in v januarju 2017. V članku pred vami bom poskušal pojasniti nastanek takšne situacije, njene vzroke in posledice.

Preberite več

Članek pojasnjuje vpliv sredozemske ciklogeneze na vreme v Sloveniji. Takšen tip vremena se pojavlja zlasti v času od jeseni do pomladi, ko polarna fronta seže daleč proti jugu, vse do Sredozemlja. Ob zlomu polarne fronte nad Alpami, običajno nad severnim delom Sredozemlja nastane takoimenovani sekundarni ciklon, ki bistveno vpliva na naše vreme. Sekundarni cikloni so nam v preteklosti prinašali dolgotrajne in obilne padavine, nemalokrat tudi nevšečnosti s poplavami.

Preberite več

Članek obravnava poplave, kot eden izmed značilnih naravnih pojavov na ozemlju Slovenije, ki se lahko občasno sprevrže v naravno nesrečo večjega obsega. Naša država leži na prehodnem območju, na stiku štirih geografskih enot, ki se kažejo skozi geološko, klimatsko in kulturno-zgodovinsko pestrost. Zaradi prevladujočega hribovitega terena so najpogostejše hudourniške poplave, poznamo pa tudi druge vrste poplav, med njimi so zelo značilne za Slovenijo tudi poplave na kraških poljih. Neposredna vzroka za poplave v Sloveniji sta obilne padavine in taljenje snega. Na koncu sledi krajši pregled večjih poplavnih dogodkov.

Preberite več

Članek se osredotoča na pojasnitev pojma kras ter razlike med besedama Kras in kras. Da pa ne bo prišlo do napačne interpretacije moram prvo napisati, da ima danes beseda kras v slovenskem jeziku tri pomene, slednji so pojasnjeni spodaj. Na začetku članka je podrobnejši geografski oris slovenskega Krasa, ki se dotika tako fizično- kot družbenogeografskih značilnosti.

Preberite več

Terminološki kotiček


Kontakt


  • Kontaktirajte nas preko spodnjega obrazca. Pošljite fotografije z geografsko tematiko (na primeru Slovenije, Evrope, sveta), ki bodo objavljene v galeriji na e-mail: geografijaslovenija@gmail.com.

This site was built using