GE🌍SVET je spletni portal namenjen vsebinam iz vseh področij geografije. Na strani lahko prebirate različne vsebine (uvodne besede o geografiji in njenih metodah ter tehnikah pri raziskovanju, članke iz večih področij geografije, pregled geografske literature, terminološke pojme, o geografskih značilnostih Slovenije, Evrope in sveta, ankete itd.). Je izobraževalni portal, ki želi na poljuden in strokoven način širši javnosti prikazati kompleksnost geografije.

''Geografija je kompleksna veda, ki preučuje razširjenost, vplive in medsebojno soodvisnost tistih naravnih in družbenih pojavov oziroma faktorjev, ki sodelujejo pri oblikovanju zemeljske površinske sfere kot celote oziroma njenih prostorskih delov'' (Vrišer, 2002, str. 5).

  • Vrišer, I. 2002. Uvod v geografijo. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 414 str. 
O strani image
I BUILT MY SITE FOR FREE USING