Geoblog #zgodovina


V prispevku so na kratko podane bistvene geografske značilnosti Avstralije, najmanjĆĄe celine na svetu. Njeno danaĆĄnje ime je nastalo iz latinskega imena "Terra australis incognita", kar v prevodu pomeni juĆŸna deĆŸela. Avstralijo lahko označimo za samosvojo celino, tako iz naravnega kot druĆŸbenega vidika. Znana je tudi po staroselcih Aboriginih, ki tukaj ĆŸivijo ĆŸe okoli 40.000 let.

Preberi več

Članek iz strokovnega vidika orisuje naravnogeografske značilnosti Parka Ơkocjanskih jam. Regijski park je bil ustanovljen leta 1996, in sicer z namenom ohranjanja edinstvenega naravnega in občutljivega kraơkega okolja svetovnega pomena. Glavno posebnost parka predstavljajo Ơkocjanske jame, ki jih je ustvarila največja slovenska ponikalnica, reka Reka.

Preberi več
I BUILT MY SITE FOR FREE USING