Geoblog #geografija


V prispevku so na kratko podane bistvene geografske značilnosti Avstralije, najmanjše celine na svetu. Njeno današnje ime je nastalo iz latinskega imena "Terra australis incognita", kar v prevodu pomeni južna dežela. Avstralijo lahko označimo za samosvojo celino, tako iz naravnega kot družbenega vidika. Znana je tudi po staroselcih Aboriginih, ki tukaj živijo že okoli 40.000 let.

Preberi več

Članek skuša na kratko predstaviti geografijo kot vedo in je razdeljen na tri dele. Prvi podaja splošno definicijo geografije, predmet in naloge geografskega raziskovanja. Drugi del je namenjen delitvi moderne geografije ter krajšim opisom posameznih vej. Tretji del se posveča pojmoma regionalizacija in regija, dvojnostim (dualizmom) v geografiji in vlogi ter pomenu geografske vede.

Preberi več
I BUILT MY SITE FOR FREE USING