Favna


  1. biogeogr. ''Živalske vrste, značilne za določeno območje, celino.''
  2. biogeogr. ''Delo, v katerem so popisane živali.''
  • Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. (ur.), 2005. Geografski terminološki slovar. Ljubljana, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, str. 99.
Pripombe
* E-poštno sporočilo ne bo objavljeno na spletni strani.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING