Bočna erozija


  1. geomorf. "Erozijsko delovanje, s katerim se reka zajeda v bregove rečne struge in vznožja pobočij".
  2. geomorf. "Erozijsko razmikanje dolinskih pobočij".
  • Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. (ur.), 2005. Geografski terminološki slovar. Ljubljana, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, str. 52.
Pripombe
* E-poštno sporočilo ne bo objavljeno na spletni strani.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING