Fatamorgana


  1. klimatogeogr. ''Za puščave značilen optični pojav, pri katerem zaradi zračnega zrcaljenja ob različno segretih plasteh ozračja nastane slika predmetov, ki jih sploh ni tam, kjer se vidijo.''
  • Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. (ur.), 2005. Geografski terminološki slovar. Ljubljana, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, str. 99.
Pripombe
* E-poštno sporočilo ne bo objavljeno na spletni strani.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING