Faseta


  1. geogr. krasa ''Plitva vdolbinica v steni kraške jame, ki jo je izdelala voda, s strmejšim pobočjem na tisti strani, s katere je pritekala.''
  • Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. (ur.), 2005. Geografski terminološki slovar. Ljubljana, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, str. 99.
Pripombe
* E-poštno sporočilo ne bo objavljeno na spletni strani.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING