Farma


  1. agr. geogr., v Severni Ameriki in nekdanjih kolonijah ''Velika družinska kmetija s strnjenimi zemljišči, na kateri se kmetovanje praviloma podreja dobičku, zato se hitreje odziva na inovacije in izpostavlja zavestnemu gospodarskemu tveganju.'' PRIM.: samotna kmetija
  2. agr. geogr., v Evropi ''Specializirani živinorejski obrat z industrijskim načinom reje za meso, mleko ali kože, npr. perutninska, prašičja farma.''
  • Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. (ur.), 2005. Geografski terminološki slovar. Ljubljana, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, str. 99.
Pripombe
* E-poštno sporočilo ne bo objavljeno na spletni strani.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING