Fanglomerat


  1. geomorf. ''Naplavina iz robatih, nezaobljenih, po velikosti nesortiranih kamnitih delcev, ki v času kratkotrajnih, a silovitih nalivov v obliki vršaja nastane na območjih s sušnim podnebjem.'' PRIM.: blatna breča
  • Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. (ur.), 2005. Geografski terminološki slovar. Ljubljana, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, str. 99.
Pripombe
* E-poštno sporočilo ne bo objavljeno na spletni strani.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING