Fanerozoik


  1. geomorf. ''Obdobje Zemljine geološke zgodovine med proterozoikom in sedanjostjo, ki traja od kambrija dalje in se deli na paleozoik, mezozoik in kenozoik.''
  • Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. (ur.), 2005. Geografski terminološki slovar. Ljubljana, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, str. 99.
Pripombe
* E-poštno sporočilo ne bo objavljeno na spletni strani.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING