Fazenda


  1. agr. geogr., v Braziliji ''Kmetijsko veleposestvo s stanovanjsko hišo.'' PRIM.: hacienda
  • Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. (ur.), 2005. Geografski terminološki slovar. Ljubljana, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, str. 99.
Pripombe
* E-poštno sporočilo ne bo objavljeno na spletni strani.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING