Favela


  1. geogr. nas. ''Barakarsko naselje v obmestjih velikih mest v Braziliji.'' PRIM.: barriada, basti, bidonville, callampa, gacekondu, jacale, rancho, slum (2), tugurio, villa miseria
  • Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. (ur.), 2005. Geografski terminološki slovar. Ljubljana, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, str. 99.
Pripombe
* E-poštno sporočilo ne bo objavljeno na spletni strani.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING