Fanerofit


  1. biogeogr. ''Večletna rastlina, ki ima v obdobju, neugodnem za rast, brstiče več kot 25 cm nad tlemi.'' PRIM.: geofit, hamefit, hemikriptofit, kriptofit, terofit
  • Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. (ur.), 2005. Geografski terminološki slovar. Ljubljana, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, str. 99.
Pripombe
* E-poštno sporočilo ne bo objavljeno na spletni strani.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING