Minerali in kamnine


MINERALI

''Minerali predstavljajo naravno snov s trdno kemično sestavo, določeno kristalno obliko in značilnimi fizikalnimi lastnostmi'' (Geografski terminološki slovar, str. 225). Nastajajo z naravnimi procesi, zgrajeni so iz ene same trdne snovi, ki fizično ni razstavljiva na preproste kemične spojine. Minerali so lahko samo v trdnem agregatnem stanju. Večinoma nastajajo pri anorganskih procesih, zelo malo mineralov pa je organskega izvora. Sestavljeni so iz različnih kemičnih elementov, med katerimi je 8 najpogostejših, saj gradijo več kot 98 % zemeljske skorje. Spodaj našteti kemični elementi so glavni gradniki različnih mineralov.

  • kisik (O)
  • silicij (Si)
  • aluminij (Al)
  • železo (Fe)
  • kalcij (Ca)
  • natrij (Na)
  • magnezij (Mg)
  • kalij (K)

Minerali imajo urejeno notranjo kristalno strukturo, zgrajeni so iz mreže atomov in ionov, ki so razporejeni v pravilnem geometrijskem vzorcu - kristalna mrežaV primeru, da mineral nima urejene notranje kristalne strukture, pravimo da je amorfen.


Kristal je trdno geometrijsko telo z določeno združbo ploskev, robov in kotov, ki je posledica pravilno urejene notranje strukture.

Kamnina je lahko monomineralna - zgrajena iz enega samega minerala oziroma polimineralna - zgrajena iz večih različnih mineralov.Pripombe
* E-poštno sporočilo ne bo objavljeno na spletni strani.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING